6.26 TL 6.11 TL 4.17 TL 5.38 TL 3.54 TL   Tüm fiyatlar.

Atık Yönetimi Yönetmenliği

Değerli Bayilerimiz;
 
     T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02.04.2015 Tarih ve 29314 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan Atık Üreticisinin ve Atık Sahibinin Yükümlülükleri maddesinin ğ bendine göre; Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür.
     Bu nedenle, 2016 yılında tank temizliğini, tank temizleme konusunda yetkili bir firmaya yaptırmış ve çıkan atığıda atık toplama merkezlerine bildirmiş, aldırmış veya alınmak üzere bekletiyorsanız bu atık bildirimini 31 Mart 2017 tarihine kadar bağlı bulunduğunuz Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. 
 

HABERLER
Pompa Satış Fiyatları Bayi Olmak İstiyorum Otomasyon Sistemi Bayi Bilgi Sistemi Telefon