Sıfır Atık Yönetmeliği Kapsamında Yapılacaklar

Değerli Bayimiz, Sıfır Atık Yönetmeliği, 12.07.2019 tarihinde 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmeliğin Ek-1 B fıkrası “Bina ve Yerleşkeler için Uygulama Takvi...

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Muafiyeti

İşletmeye kayıtlı tankeri olmayan istasyonlar için TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) muafiyeti getirildi. 11.06.2019 tarihli ve 44011 sayılı Bakanlık makam olur ile yürürlüğe giren yönerge res...

Pompa Mühürleri Hk.

28/2/2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

ADR / Taşıt Uygunluk Belgesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Sendikamıza gönderilen 27401505-350.02-E33171 sayılı ve 29/04/2019 tarihli yazıda, 2014 ve öncesi model a...

Tehlike Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından İstasyonların Tehlike Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurma zorunluluğu ile ilgili yeni bir genelge yayınlamıştır. Bu genelgeye göre;

Numune Kabı Bulundurulması

30/7/2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 20/07/2006 tarih ve 836 sayılı "Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren İlgili Lisans Sahi...

Tesis Giriş Güvenlik Araç Kontrol Çizelgesi

Mersin Nergis Terminal başta olmak üzere ve Tüm yükleme noktalarında bu liste kontrol edilecek olup, eksiklikleri olan bayii araçları 27/11/2015 Tarihinden itibaren kesinlikle yüklenmeyecektir.