Bayi Denetim Sisteminde Güncelleme

Değerli Bayimiz, EPDK'nın 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı uyarınca tüm istasyon ve istasyon dışı akary...

EPDK - UETS Adreslerinin Temini

Elektronik tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu'nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun olar...

Otomasyon Sistemi Kılavuzu Değiştirildi

EPDK’nın, 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı Resmi Gazete’nin bugünkü...