Misyon & Vizyon

16 Mayıs 2019 Perşembe

Vizyon

  • Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde lider olmak,
  • Ulusal ve uluslararası arenada uzun vadeli ve sürekli yatırımlar gerçekleştirmek,
  • Ekonomide istihdam yaratmak,
  • Ekonomiye katma değer sağlamak,
  • Ülkeye yetenekli iş gücü kaynağı yaratmak üzere çağdaş eğitime önem vermektir.

Misyon

Acar Group Topluluğunun değerlerine uygun çalışma prensibi ile yüksek kalite ve güvenlik standartlarını ön planda tutarak, topluma ve çevreye duyarlı bir şekilde başta akaryakıt olmak üzere faaliyet gösterdiği her alanda en iyi ürün ve hizmeti sunmak.

Sosyal Medya