Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Muafiyeti

19 Aralık 2019 Perşembe

İşletmeye kayıtlı tankeri olmayan istasyonlar için TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) muafiyeti getirildi. 11.06.2019 tarihli ve 44011 sayılı Bakanlık makam olur ile yürürlüğe giren yönerge resmi gazetede yayınlanmıştır. Yönerge ektedir. Ayrıntılı bilgiyi bağlı bulunduğunuz TMGDK’lardan (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşlarından) alabilirsiniz.


Haber Eki

Sosyal Medya